Max Hauri - Clip-Clap

Steffen - Steko

Max Hauri - Clip-Clap

Max Hauri - Spina multipla

Steffen - Manta

Steffen - Steko Swing

Steffen - Steko Swing spina ramificata

Brennenstuhl - Spina di diramazione 2 volte a stella

Steffen - Spina di ramificazione Steko Peacock

Schönenberger - Abzweigstecker

Schönenberger - Abzweigstecker

Steffen - Steko Dreh-Winkeladapter

Steffen - Interruttore intermedio

Max Hauri - Linea di sicurezza

Max Hauri - Clip-Clap